Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

30 April 2009

Priveste: închirierea prin licitatie publicã a unui teren, apartinind domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Cuza Voda, nr. 100, cu destinatia anexe gospodaresti

30 April 2009

Priveste: închirierea prin licitatie publicã a unui teren, apartinind domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Dunarii, bloc L12, sc. A, cu destinatia alee acces

30 April 2009

Priveste: închirierea prin licitatie publicã a unui teren, apartinind domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Cuza Voda, zona bloc 302, cu destinatia activitati comerciale

30 April 2009

Priveste: închirierea prin licitatie publicã a unui teren, apartinind domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Ion Creanga, nr. 55, zona Tipografie, cu destinatia activitati comerciale

30 April 2009

Priveste: închirierea prin licitatie publicã a unui teren, apartinind domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Sos. Turnu Magurele, nr. 2, cu destinatia activitati comerciale

30 April 2009

Priveste : Aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL (P.U.Z.) “realizare bloc locuinţe S+P +4E+M (format din doua corpuri distincte) situat in str. Libertaţii nr. 362-364, mun. Alexandria.

30 April 2009

Priveşte : Aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL (P.U.Z.) “Remodelare urbanistică străzile : Bucureşti, Libertăţii, 1 Mai, Dunării municipiul Alexandria”

Parteneri