Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

24 February 2010

Priveste : aprobarea indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investitii „Reabilitare str.Agricultori tronson cuprins intre str.Dunarii si str.Mircea cel Batran in municipiul Alexandria”

24 February 2010

Priveste: modificarea anexei nr. 1 la HCL nr.120/16.06.2009, privind declararea ca bunuri apartinand domeniului privat de interes local a unor terenuri din municipiul Alexandria

24 February 2010

Priveste: modificarea anexei nr. 1 la HCL nr.137/17.07.2009, privind declararea ca bunuri apartinand domeniului privat de interes local a unor terenuri din municipiul Alexandria

28 January 2010

Priveste: modificarea si completarea HCL nr. 24/26.02.2009 privind aprobarea taxelor si tarifelor practicate in piete, targuri, oboare si alte locuri publice din municipiul Alexandria.

28 January 2010

Priveşte: darea în folosinţă gratuită pentru o perioadă determinată, de 15 ani, a unor bunuri mobile aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, către Spitalul Judeţean Teleorman

28 January 2010

Priveste: închirierea prin licitatie publicã a unui teren, apartinand domeniului public de interes privat al municipiului Alexandria, situat in strada Libertatii, zona bloc L1 – L2

28 January 2010

Priveste: concesionarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Dunarii, nr. 126 A ( zona bloc F6).

28 January 2010

Priveste: vanzarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat pe str. Alexandru Ghica, nr. 109 Bis

28 January 2010

Priveste: vanzarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat pe str. Dunarii, nr. 276 A.

Parteneri