Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

16 January 2014

Priveste: aprobarea documentatiei tehnico – economice la obiectivul de investitii ,,Amenajare sala de festivitati Colegiul National AL.D.Ghica” in Municipiul Alexandria, strada Viitorului nr. 78.

16 January 2014

Priveste: aprobarea documentatiei tehnico – economice la obiectivul de investitii ,,Amenajare laborator patiserie Liceul Tehnologic Nicolae Balcescu” in Municipiul Alexandria, strada Libertatii nr. 69.

16 January 2014

Priveste: aprobarea actualizarii documentatiei tehnico – economice pentru obiectivul de investitii,, Campus scolar-Scoala de arte si meserii Liceul Tehnologic Nicolae Balcescu” in Municipiul Alexandria, strada Libertatii nr. 69.

16 January 2014

Priveste: aprobarea documentatiei tehnico – economice la obiectivul de investitii ,,Modernizare si reabilitare cladire Liceul Tehnologic nr.1” in Municipiul Alexandria, strada Soseaua Turnu Magurele nr. 1-3.

16 January 2014

Priveste: aprobarea documentatiei tehnico – economice la obiectivul de investitii ,,Imprejmuire si constructie spatiu montare aparat de verificare a geometriei rotilor autoturismelor Liceul Tehnologic nr.1” in Municipiul Alexandria, strada Soseaua Turnu Magurele nr. 1-3.

16 January 2014

Priveste: aprobarea documentatiei tehnico – economice la obiectivul de investitii ,,Reabilitare ,modernizare cladire(laboratoare multimedia)Scoala Gimnaziala nr.7” in Municipiul Alexandria, strada 1907 nr. 60bis.

16 January 2014

Priveste: aprobarea documentatiei tehnico – economice la obiectivul de investitii ,,Reabilitarea si modernizarea localului Scoalii gimnaziale nr.6” in Municipiul Alexandria, strada 1 Mai nr. 107.

16 January 2014

Priveste: aprobarea documentatiei tehnico – economice la obiectivul de investitii ,,Construire grup sanitar la Scoala gimnaziala nr.5” in Municipiul Alexandria, strada Libertatii nr. 148.

16 January 2014

Priveste: aprobarea documentatiei tehnico – economice la obiectivul de investitii ,,Reabilitare cladire Scoala gimnaziala nr.5” in Municipiul Alexandria, strada Libertatii nr. 148.

16 January 2014

Priveste: aprobarea documentatiei tehnico – economice la obiectivul de investitii ,,Modernizare si reabilitare cladire scoala Scoala gimnaziala Al.Colfescu” in Municipiul Alexandria, strada Dunarii nr. 292.

Parteneri