Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

07 July 2010

Priveşte: alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Alexandria pentru lunile iulie-septembrie 2010.

07 July 2010

Priveşte: aprobarea proiectului si a modificarilor legate de bugetul proiectului finantat din fonduri structurale „Sistem pentru Managementul Iluminatului Public în Municipiul Alexandria”.

07 July 2010

Priveşte: aprobarea proiectului si a modificarilor legate de bugetul proiectului finantat din fonduri structurale „Sistem pentru Managementul Traficului Rutier in Municipiul Alexandria”.

07 July 2010

Priveşte: aprobarea proiectului si a modificarilor legate de bugetul proiectului finantat din fonduri structurale „Sistem de supraveghere în vederea creşterii siguranţei şi prevenirii criminalitătii în Municipiul Alexandria”.

30 June 2010

Priveşte: propunerea de incadrare in categoria de drumuri nationale a obiectivului Drum de Centura al municipiului Alexandria.

30 June 2010

Priveste: închirierea prin licitatie publicã a unui teren, apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Cuza Voda, nr. 84, zona bloc 302

30 June 2010

Priveste: închirierea prin licitatie publicã a unui teren, apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Dunarii, bloc B7, parter

30 June 2010

Priveste: închirierea prin licitatie publicã a unui teren, apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Dunarii, bloc L4, scara A

Parteneri