Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

30 June 2010

Priveste: vanzarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat pe str. Constantin Brancoveanu, nr. 40 B.

30 June 2010

Priveste: vanzarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat pe str. Aleea Trandafirilor, nr. 5 A.

30 June 2010

Priveste: vanzarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat pe str. Constantin Brancoveanu, nr. 98 A.

30 June 2010

Priveşte: asocierea Consiliului Local al Municipiului Alexandria cu Asociatia “Dai o sansa” – Centrul de zi “Sfantul Teodor” Alexandria

30 June 2010

Priveşte: asocierea Consiliului Local al Municipiului Alexandria cu Clubul Municipal de Sah „Teleorman” Alexandria

30 June 2010

Priveşte: asocierea Consiliului Local al Municipiului Alexandria cu Asociatia T.E.T. Alexandria

30 June 2010

Priveste: aprobarea numarului de personal, statului de functii si organigramei Serviciului public comunitar de interes local Administratia Strazilor, Constructii Edilitare Alexandria.

30 June 2010

Priveste: revocarea unui cenzor si completarea comisiei de cenzori a SC. TERMA SERV S.R.L Alexandria.

30 June 2010

Priveste: desemnarea reprezentantului Consiliului local al municipiului Alexandria in Comitetul local de Dezvoltare a Parteneriatului Social Teleorman

30 June 2010

Priveste: alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al municipiului Alexandria pentru urmatoarele trei luni.

Parteneri