Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

30 January 2014

Priveste: vanzarea cu drept de preemptiune, a unui teren apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat pe str. Dunarii, nr. 151 A in CV 64

30 January 2014

Priveste: concesionarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Libertatii, zona bl. F1 in CV 70

30 January 2014

Priveşte: constituirea comisiei municipale pentru organizarea licitaţiilor publice privind concesionarea bunurilor aparţinând domeniului public sau privat de interes local al municipiului Alexandria

30 January 2014

Priveşte : constituirea comisiei municipale pentru organizarea licitaţiilor publice privind închirierea bunurilor aparţinând domeniului public sau privat de interes local al municipiului Alexandria

30 January 2014

Priveste: aprobarea infiintarii unei autogari amplasata in municipiul Alexandria, str. 1 Mai, nr. 62 – 64 – 64 bis

30 January 2014

Priveşte: închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu comercial modular, aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat în Piaţa Peco, poz.12

30 January 2014

Priveşte : aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, din municipiul Alexandria

30 January 2014

Priveste: stabilirea retelei unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din municipiul Alexandria pentru anul scolar 2014-2015

30 January 2014

Privind : aprobarea principalelor manifestări cultural – artistice, sportive şi de tineret ce se desfăşoară în municipiul Alexandria în anul 2014

Parteneri