Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

30 January 2014

Priveste : Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. TR ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L. pentru anul 2014.

30 January 2014

Priveste: Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C.SERVICIUL SANITAR VETERINAR S.R.L. – Alexandria pe anul 2014

30 January 2014

Priveste: aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al SC Administratia Strazilor, Constructii Edilitare SRL pentru anul 2014.

30 January 2014

Priveste:Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C.ALEXSAL PREST S.A. Alexandria

30 January 2014

Metodologia – Cadru privind mobilitatea personalului didactic din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2014 – 2015

30 January 2014

Priveste: modificarea si completarea HCL nr. 188/25.07.2013 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Complexului de odihna si recreere Strand Vedea

30 January 2014

Priveste: aprobarea organigramei, a statului de funcţii , numarului de personal si Regulamentului de organizare si functionare ale Serviciul Public de Interes Local ‘‘Administraţia Activitatilor Sociale,Protectie Sociala “ Alexandria

30 January 2014

Priveste: modificarea anexei la H.C.L.nr. 69/10.08.1999, privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Alexandria, judetul Teleorman.

30 January 2014

Priveste: vanzarea cu drept de preemptiune, a unui teren apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat pe str. Dunarii, nr. 222, bloc 901, scara B

30 January 2014

Priveste: vanzarea cu drept de preemptiune, a unui teren apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat pe str. Dunarii, nr. 151 B in CV 64

Parteneri