Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

24 April 2019

Priveşte: aprobarea contribuţiei sub forma de cotizaţie a municipiului Alexandria, prin Consiliul Local al municipiului Alexandria, în calitate de membru asociat la Asociaţia Euro Teleorman, pentru anul 2019

24 April 2019

Priveşte: aprobarea contribuţiei sub formă de cotizaţie a municipiului Alexandria, prin Consiliul Local al municipiului Alexandria, în calitate de membru asociat la Asociaţia Municipiilor din Romania, pentru anul 2019

24 April 2019

Priveste: aprobarea contribuţiei sub formă de cotizaţie a municipiului Alexandria, prin Consiliul Local al municipiului Alexandria, în calitate de membru asociat la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,Managementul Deşeurilor Teleorman”, pentru anul 2019

12 April 2019

Priveşte: desfasurarea adunarilor publice in perioada principalelor manifestări cultural – artistice, sportive si de tineret prevazute in HCL nr.05/30.01.2019 sau lucrari edilitare

12 April 2019

Priveste: modificarea si completarea Anexei la H.C.L. nr. 05/30.01.2019 privind aprobarea principalelor manifestări cultural – artistice, sportive si de tineret care se desfasoară în municipiul Alexandria în anul 2019

12 April 2019

Priveste: organizarea si desfasurarea actiunii „VINE IEPURASUL” , in Municipiul Alexandria

12 April 2019

Priveste: darea in folosinta gratuita, pe termen limitat, a unor bunuri apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, catre Spitalul Judetean de Urgenta Alexandria.

12 April 2019

Privește:alipireaunorterenuri care aparțindomeniului public de interes local al municipiului Alexandria

29 March 2019

Priveşte: modificarea anexei nr.1, anexei nr. 2 si anexei nr. 3 la H.C.L. nr.1/15.01.2019, privind aprobarea utilizarii excedentului Municipiului Alexandria din anii precedenti, pentru anul 2019

Parteneri