Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

27 February 2014

Priveste: aprobarea Programului de executie a lucrarilor de reabilitare si reparare strazi in anul 2014 in Municipiul Alexandria.

30 January 2014

Priveste: aprobarea planului de actiune al Grupului de Lucru Local privind incluziunea minoritatii Rrome la nivelul municipiului Alexandria.

30 January 2014

Priveste: aprobarea documentatiei tehnico – economice la obiectivul de investitii ,,Amenajare sala mica a Casei de Cultura a Municipiului Alexandria pentru Cinematograf cu proiectie 3D”, strada Dunarii nr. 135.

30 January 2014

Priveste: aprobarea documentatiei tehnico – economice la obiectivul de investitii ,,Reabilitare ,modernizare internat Liceul Pedagogic Mircea Scarlat” in Municipiul Alexandria, strada Negru Voda nr. 99.

30 January 2014

Priveste: acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului local al municipiului Alexandria, in AGA la SC APA SERV SA

30 January 2014

Priveste: atribuirea in proprietatate cu titlu gratuit a unui loc de veci situat in Cimitirul ,,Sf.Alexandru” , in conformitate cu prevederile Legii nr. 341/2004.

30 January 2014

Priveşte: aprobarea Programului multianual, Lista de inventariere a clădirilor, Zonele de acţiune prioritară şi Regulamentul de intervenţie aferent, pentru creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor din municipiul Alexandria, conform Legii nr. 153/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

30 January 2014

Priveste : avizarea documentatiei necesare aprobarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2014 la SC APA SERV SA

30 January 2014

Priveste: alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al municipiului Alexandria pentru urmatoarele trei luni

30 January 2014

Priveste: Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. TRANSLOC PREST S.R.L Alexandria pentru anul 2014

Parteneri