Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

27 February 2014

Priveşte: închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu comercial modular, aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat în Piaţa Peco, poz.3

27 February 2014

Priveste: inchirierea prin licitatie publica, a unui teren, apartinand domeniului privat de interes localal municipiului Alexandria, situat inextravilanul municipiului Alexandria

27 February 2014

Priveşte : închirierea prin licitaţie publică a unui teren,aparţinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Libertatii, zona Crinulvechi – Hotel Parc

27 February 2014

Priveste: aprobarea actualizarii documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii ,,Reabilitare adapost pentru familii, persoane adulte si copii aflati in dificultate”in municipiul Alexandria finanţat din fonduri structurale.

27 February 2014

Priveşte: aprobarea contributiei proprii a Municipiului Alexandria la finantarea proiectului „Reabilitare adapost pentru familii, persoane adulte si copii aflati in dificultate”.

27 February 2014

Priveste: aprobarea documentatiei tehnico – economice la obiectivul de investitii ,,Reabilitare, modernizare si extindere cu un corp nou Cantina Sociala” in Municipiul Alexandria, strada Mihaita Filipescu nr.15.

27 February 2014

Priveste: aprobarea documentatiei tehnico – economice la obiectivul de investitii ,,Camin pentru persoane varstnice” in Municipiul Alexandria, strada Soseaua Turnu Magurele nr.4.

27 February 2014

Priveste: modificarea si completarea HCL nr. 6/31.01.2007, privind aprobarea Regulamentului de organizare a traficului autovehiculelor cu masa maxima autorizata mai mare de 3,5 to in municipiul Alexandria.

27 February 2014

Priveste: aprobarea documentatiei tehnico – economice pentru obiectivul de investitii ,,Amenajare peisagistica Parc Padurea Vedea, municipiul Alexandria”.

27 February 2014

Priveste: aprobarea planului de acţiuni pentru repartizarea orelor de muncă, prevazut de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul 2014.

Parteneri