Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

08 January 2013

Priveşte: acoperirea definitiva a deficitului bugetar al sectiunii de dezvoltare pe anul 2012 din excedentul anului 2011

08 January 2013

Priveste: Modificarea si completarea H.C.L.nr.135/2012 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2013

Parteneri