Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

20 December 2018

Priveste: schimbarea denumirii Scolii Gimnaziale nr.5 Alexandria in Scoala Gimnaziala “Mihai Eminescu” Alexandria

20 December 2018

PRIVESTE: Acordarea de inlesniri la plata contribuabililor-persoane fizice din municipiul Alexandria

20 December 2018

PRIVESTE : Acordarea de scutiri si reduceri in anul fiscal 2019 pentru contribuabilii persoane fizice si persoane juridice din municipiul Alexandria.

20 December 2018

Privind: modificarea HCL165/10.11.2016 privind asocierea Municipiului Alexandria, prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria, cu Inspectoratul Scolar Judetean Teleorman, in vederea realizarii in comun a proiectului „Acces egal si calitativ la educatie in judetele Giurgiu si Teleorman-EDUGREAT”, derulat prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020.

20 December 2018

Priveşte: acoperirea definitiva a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare pe anul 2018 din excedentul anului 2017

14 December 2018

Priveşte : aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte si in repartizarea locuintelor destinate inchirierii in mod exclusiv unor tineri specialisti din sanatate, in municipiul Alexandria

14 December 2018

Priveşte: aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect „Reabilitare termica sediu Primarie”, Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea B – Cladiri publice, apelul de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/b/1/7 REGIUNI, din bugetul local al Municipiului Alexandria

14 December 2018

Priveste: aprobarea proiectului tip soft ,, Educație pentru sănătate în comunitatea maginalizată din zona blocurilor 100 din Municipiul Alexandria ,,

Parteneri