Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

21 December 2017

21 December 2017

PRIVESTE : Acordarea de scutiri si reduceri in anul fiscal 2018 pentru contribuabilii persoane fizice si persoane juridice din municipiul Alexandria.

24 November 2017

24 November 2017

Priveşte: aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) „CONSTRUIRE COMPLEX CAZARE, ALIMENTATIE PUBLICA SI DE AGREMENT P+1E+2Ep” municipiul Alexandria, DN 6 (E 70), T5, P 25, 26, nr. cad. 24393, nr. cf. 24393

24 November 2017

Priveşte: aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) „REALIZARE LOCUINȚĂ P + 1E” municipiul Alexandria, str. MUNCITORI, nr. 13.

24 November 2017

Priveste: modificarea H.C.L. nr. 271/28.09.2017 privind darea in folosinta gratuita pe termen limitat, a unui imobil apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in str.Carpati, nr.21, catre Casa Corpului Didactic Teleorman

24 November 2017

Priveste: suspendarea taxei pentru locurile de parcare de pe raza municipiului Alexandria.

Parteneri