Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

24 November 2016

Priveşte: redistribuirea sumelor intre unitati de invatamant cu personalitate juridica din cadrul aceleiasi unitati admnistrativ-teritoriale in cadrul bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 2016

24 November 2016

Priveşte:aprobarea acordarii de stimulente financiare pentru elevii care au primit distinctii la etapele judeteana si interjudeteana/ regionala ale competitiilor scolare

24 November 2016

Priveste: darea in administrare a obiectivului de investitii ,,Ferma Grup Scolar Agricol” din Municipiul Alexandria, catre Liceul Tehnologic ,, Nicolae Balcescu”, Alexandria, jud. Teleorman

24 November 2016

Privind: cooperarea Municipiului Alexandria, prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria, cu Asociaţia Română pentru Industrie Electronică şi Software, Filiala Oltenia – ARIES Oltenia şi Patronatul Local al Întreprinderilor Mici şi Mijlocii -PLIMM Calafat, în cadrul proiectului „REŢEAUA DE BICICLETE ELECTRICE”

24 November 2016

Priveste: alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al municipiului Alexandria pentru urmatoarele trei luni

24 November 2016

Priveste: acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului local al municipiului Alexandria, in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. APA SERV S.A

24 November 2016

Priveste: vanzarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat pe str. Unirii, nr. 1B in CV 6

24 November 2016

Priveste: vanzarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat pe str. Unirii, nr. 1A in CV 6

24 November 2016

Priveste: vanzarea cu drept de preemptiune, a unui teren apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat pe str. Dunarii, zona bloc I13

24 November 2016

Priveşte : validarea modificarilor privind majorarea bugetului local al Municipiul Alexandria pe anul 2016

Parteneri