Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

29 November 2012

Priveşte : prelungirea termenului contractual, care expiră la data de 31.12.2012, pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuințe şi a terenurilor aparținând domeniului public şi privat de interes local al municipiului Alexandria

29 November 2012

Priveste: atribuirea in proprietatate fara plata a unor locuri de veci, beneficiarilor Legii nr. 341/2004, in calitate de luptatori pentru Victoria Revolutiei din decembrie 1989.

29 November 2012

Priveste: vanzarea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat pe str. Dunarii, nr. 230 A, in CV 91.

29 November 2012

Priveste: aprobarea aportului municipiului Alexandria la majorarea capitalului social al Societatii Comerciale Piete si Targuri Alexandria SRL

29 November 2012

Preste: aprobarea Addendumului la studiul de fezabilitate – pentru Proiectul “Reabilitarea si extinderea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in judetul Teleorman, Romania”.

29 November 2012

Priveste: darea in folosinta gratuita pe termen limitat a unui spatiu apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria catre Asociatia “DAI O SANSA” situat in incinta Scolii Gimnaziale “Stefan cel Mare” (corp internat), str. Carpati, nr. 15

29 November 2012

Priveste: trecerea unui imobil, din domeniul public al municipiului Alexandria, din domeniul privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in incinta Bazei Sportiva de Agrement “STRAND ZONA PECO”

29 November 2012

Priveşte: acordarea de ajutoare de urgenţă pentru încălzirea locuinţei, din bugetul local al municipiului Alexandria, pentru perioada noiembrie 2012-martie 2013, în cazul familiilor şi persoanelor singure cu venituri reduse, care nu utilizează sursele de încălzire a locuinţei prevăzute în O.U.G. nr. 70/2011

29 November 2012

Priveste: acordarea unor ajutoare de urgenta pentru incalzirea locuintei, constand in incarcaturi de butelii de aragaz pentru perioada sezonului rece decembrie 2012- martie 2013

Parteneri