Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

21 December 2011

Priveste: stabilirea si reactualizarea elementelor de identificare a unor bunuri imobile componente ale sistemului public de alimentare cu apă apartinând domeniului public al municipiului Alexandria

21 December 2011

Priveste: alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al municipiului Alexandria pentru urmatoarele trei luni

14 December 2011

Priveşte: Aprobarea numarului de burse si al cuantumului unei burse pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat de pe raza municipiului Alexandria, aferente semestrului I al anului scolar 2011 – 2012

14 December 2011

Priveşte: Aprobarea executiei bugetului local al municipiului Alexandria, pe cele doua sectiuni de functionare si dezvoltare, pe trimestrul IV 2011 pentru redimensionarea cheltuielilor in raport cu gradul de colectare al veniturilor

14 December 2011

Priveste: aprobarea aportului Municipiului Alexandria la majorarea capitalului social al SC TERMA SERV SRL Alexandria

28 November 2011

Priveste: aprobarea asocierii municipiului Alexandria , prin Consiliul Local al municipiului Alexandria, cu judetul Teleorman, prin Consiliul Judetean Teleorman, pentru participarea la ‘’ Programul privind masurile de protectie a mediului prin cresterea suprafetelor impadurite in judetul Teleorman pe perioada 2011-2020 ‘’.

28 November 2011

Priveşte: acordarea de ajutoare de urgenţă pentru încălzirea locuinţei, din bugetul local al municipiului Alexandria, pentru perioada noiembrie 2011-martie 2012, în cazul familiilor şi persoanelor singure cu venituri reduse, care nu utilizează sursele de încălzire a locuinţei prevăzute în O.U.G. nr. 70/2011

Parteneri