Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

30 November 2010

Priveşte: Rectificarea bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 2010

30 November 2010

Priveste: Stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2011

30 November 2010

PRIVESTE: REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI ALEXANDRIA

30 November 2010

Priveste: aprobarea listei de prioritati cu persoanele indreptatite sa primeasca locuinte convenabile din municipiul Alexandria in anul 2011

30 November 2010

Priveste: aprobarea listei de prioritati cu persoanele indreptatite sa primeasca locuinte sociale din municipiul Alexandria in anul 2011

30 November 2010

Priveste: aprobarea schimbarii sediului social al S.C. TR ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L. din str.Vedea nr.31 in str. Libertatii nr.251, bl.328-parter.

30 November 2010

Priveste : închirierea prin licitatie publicã a unui teren, apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Libertatii intersectie cu strada Bucuresti, zona bloc T4.

30 November 2010

Privind: aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii ,,Reabilitare adapost pentru familii,persoane adulte si copii aflati in dificultate” in municipiul Alexandria finanţat din fonduri structurale

30 November 2010

Priveşte: aprobarea proiectului finanţat din fonduri structurale „Reabilitare adăpost pentru familii, persoane adulte şi copii aflaţi în dificultate” şi a cheltuielilor legate de proiect din bugetul local al municipiului Alexandria

30 November 2010

Privind : aprobarea indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investitii, ,,Reabilitare cartier zona blocurilor 700-714(Str.C-tin Brancoveanu-Str.1 Mai-Str.Al.Ghica)”in municipiul Alexandria

Parteneri