Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

22 May 2009

Priveste: prelungirea liniei de creditare catre SC TERMA SERV SRL Alexandria in vederea achitarii consumului de combustibil utilizat pentru furnizarea agentului termic

30 April 2009

Priveste: angajarea cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata a d- lui BANU DANIEL , pe postul de consilier juridic gradul IV in cadrul Aparatului permanent de lucru al Consiliului Local al municipiului Alexandria

30 April 2009

Priveşte: declararea ca bunuri aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria a unor unităţi locative în vederea vânzării

30 April 2009

Priveste: aprobarea desfiintarii constructiilor executate fara autorizatie de construire pe terenurile apartinand domeniului public sau privat de pe raza municipiului Alexandria.

30 April 2009

Priveste: acordarea unui mandat special, reprezentului Consiliului local al municipiului Alexandria in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Teleormanul”, pentru a sustine primirea unui nou membru.

30 April 2009

Priveste: aprobarea zonelor de interes comercial ale municipiului Alexandria si aprobarea tarifelor pentru închirierea spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe si a terenurilor, apartinând domeniului public si privat de interes local din municipiul Alexandria, diferenţiate pe zone de interes comercial

30 April 2009

Priveste: asocierea municipiului Alexandria cu unitati administrativ-teritoriale in vederea infiintarii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Managementul Deseurilor Teleorman”.

30 April 2009

Priveste: aprobarea Actului Constitutiv al S.C. APA CANAL S.R.L. Alexandria, prin schimbarea obiectului de activitate prevazut la art. 4.

30 April 2009

Priveşte: stabilirea zonelor unitare de încălzire pentru modernizarea sistemului de alimentare centralizată cu energie termică (SACET) în municipiul Alexandria.

Parteneri