Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

28 October 2020

Privește: aprobarea documentației tehnico-economice la fazele D.T.A.C. și P.T. pentru obiectivul de invesții ,,Sistematizare verticală și racorduri la utilități Centru multifuncțional pentru tineri” din Municipiul Alexandria

28 October 2020

Privește: aprobarea documentației tehnico-economice, faza S.F., pentru obiectivul de investiţii ,,Amenajare curte (alei, loc de joacă, parc) la Grădinița cu Program Prelungit nr. 7”, în Municipiul Alexandria

28 October 2020

Privind: avizarea de principiu aStudiului de oportunitate, a Planului tarifar și analizei gradului de suportabilitate în cadrul SMID Teleorman, Strategiei de contractare, Studiului de Fundamentare și a Documentației de Atribuire pentru ”delegarea prin concesiune a gestiunii activității de colectare și transport separat a deșeurilor municipale în județul Teleorman”, precum si mandatarea primarului UAT-Municipiul Alexandria în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Managementul Deșeurilor Teleorman” să voteze pentru aprobarea Studiului de oportunitate, Planului tarifar și analizei gradului de suportabilitate în cadrul SMID Teleorman, Strategiei de contractare, Studiului de Fundamentare și a Documentației de Atribuire pentru ”delegarea prin concesiune a gestiunii activității de colectare și transport separat a deșeurilor municipale în județul Teleorman”.

28 October 2020

Priveşte: aprobarea organizării și desfășurării concursului „Colindăm” , în Municipiul Alexandria

28 October 2020

Priveşte: aprobarea organizării și desfășurării concursului “ Mesaj pentru România” în municipiul Alexandria

28 October 2020

Priveşte: aprobarea de ajutoare pentru încalzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, din bugetul local, pentru perioada sezonului rece noiembrie 2020 – martie 2021, persoanelor singure și familiilor din municipiul Alexandria

28 October 2020

Priveste: asigurarea de materiale de protecție sanitară, în mod gratuit, cetățenilor municipiului Alexandria care participă la scrutinul pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților din data de 06.12.2020

28 October 2020

Priveste: decontarea din bugetul local a sumelor plătite de către salariații Primăriei municipiului Alexandria și a serviciilor publice subordonate Consiliului local al municipiului Alexandria pentru testele RT-PCR efectuate pe cheltuiala acestora și care nu se încadrează în protocolul de testare al DSP Teleorman.

28 October 2020

Priveste: aprobarea platii, din bugetul local al municipiului Alexandria prin Direcția de Asistență Socială Alexandria, a contravalorii apei potabile datorate de persoanele care au calitatea de chiriași în locuințele modulare tip container (locuințe de necesitate și locuințe de sprijin) pentru perioada 01.01.2020 -01.10.2020, ca urmare a constatării defecțiunilor la instalațiile sanitare care au dus la pierderi în reteaua de apă

28 October 2020

Privește: modificarea HCL nr. 167 din 25 mai 2015 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 24.000.000 lei

Parteneri