Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

29 July 2020

29 July 2020

Privește: aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Alexandria

13 July 2020

Priveşte: aprobarea participării U.A.T. Municipiul Alexandria la Programul privind sprijinirea eficienței energetice si a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public, în vederea realizării obiectivului de investiții ”Modernizarea sistemului de iluminat în Municipiul Alexandria, Județul Teleorman”

13 July 2020

Priveşte : aprobarea regulamentului pentru amplasarea de mese, umbrele și mobilier urban pe raza municipiului Alexandria, cu excepția străzii Libertății

13 July 2020

Priveşte: aprobarea unui Acord de parteneriat între Municipiul Alexandria, pentru activitatea desfăşurată în Clubul Pensionarilor şi Direcţia de Asistenţă Socială prin Unitatea de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice cu privire la respectarea, garantarea şi promovarea drepturilor persoanelor vârstnice

13 July 2020

Priveste: modificarea HCL nr. 436/19.12.2019 privind aprobarea contractului cadru de prestare a serviciului de salubrizare în Municipiul Alexandria

13 July 2020

Privește: aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ,,Reabilitare, amenajare și extindere piața agroalimentară, Municipiul Alexandria, Județul Teleorman”, în Municipiul Alexandria

29 June 2020

Priveste: alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al municipiului Alexandria pentru următoarele trei luni

29 June 2020

Priveşte: Acordarea unor facilitaţi fiscale privind plata taxei şi a chiriei datorate bugetului local al Municipiului Alexandria pentru ocuparea domeniului public cu panouri publicitare în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspandirea SARS-COV-2

29 June 2020

Priveşte : aprobarea listei de priorități cu solicitanții care au acces la locuințele pentru tineri, destinate închirierii, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, în municipiul Alexandria

Parteneri