Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

29 April 2020

Priveste: Alocarea de la bugetul local al Municipiul Alexandria a unor fonduri pentru Parohia „Sfintii Apostoli Petru si Pavel”din Municipiul Alexandria

29 April 2020

Privește: aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect ,,Reabilitare clădire laboratoare la Liceul Tehnologic nr. 1 Alexandria (fost Grup Școlar Tehnic)”, Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 4.4, Operațiunea/Obiectiv Specific 4.5, apel de proiecte nr. POR/2017/4/4.4/4.5/1

29 April 2020

Priveste: aprobarea unor impozite si taxe locale pentru anul fiscal 2021

29 April 2020

Priveşte – aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al municipiului Alexandria pentru anul 2020

29 April 2020

Priveste: aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului local al municipiului Alexandria

30 March 2020

Priveste: alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al municipiului Alexandria pentru urmatoarele trei luni

30 March 2020

Privește: aprobarea aportului Municipiului Alexandria la majorarea capitalului social al SC Piețe și Târguri Alexandria SRL

30 March 2020

Privește: aprobarea aportului Municipiului Alexandria la majorarea capitalului social al SC TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL

30 March 2020

Priveste: modificarea anexei la HCL nr.130/24.04.2019 privind Regulamentul de convietuire socială în Municipiul Alexandria

30 March 2020

Privește: aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al piețelor din municipiul Alexandria administrate de SC Piețe Și Târguri Alexandria SRL.

Parteneri