Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

28 January 2010

Priveste: vanzarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat pe str. Dunarii, nr. 276 A.

28 January 2010

Priveste: vanzarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat pe str. Dunarii, nr. 276 B.

28 January 2010

Priveste: aprobarea “ Planului de analiza si acoperire a riscurilor identificate la nivelul municipiului Alexandria ”

28 January 2010

Priveşte: aprobarea preturilor de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat din municipiul Alexandria.

28 January 2010

Priveşte: aprobarea preţului local al energiei termice facturată populaţiei în municipiul Alexandria.

28 January 2010

Priveşte : modificarea anexei nr. 1 la HCL nr. 197 / 29.09.2009, privind declararea ca bunuri apartinand domeniului privat de interes local a unor terenuri din municipiul Alexandria.

28 January 2010

Priveşte: avalizarea unui bilet la ordin în vederea asigurării plăţii combustibilului pentru producerea energiei termice pentru populaţie în municipiul Alexandria.

28 January 2010

Priveşte : modificarea si completarea anexei la HCL nr. 22 / 26.02.2009, privind regulamentul de blocare, ridicare, transport, depozitare si eliberare a vehiculelor stationate neregulamentar si a vehiculelor fara stapan sau abandonate pe teritoriul municipiului Alexandria.

28 January 2010

Priveste: constituirea comisiei privind analizarea solicitarilor de locuinte din fondul locativ de stat al municipiului Alexandria

Parteneri