Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

24 February 2010

Priveşte: aprobarea Caietului de sarcini pentru activitatea de Măturat, spălat, stropire şi întreţinere a căilor publice desfăşurată de Serviciul Public de Interes Local Administraţia Domeniului Public Alexandria;

24 February 2010

Priveşte: aprobarea Caietului de sarcini pentru activitatea Curăţare şi transport a zăpezii de pe căile publice şi menţinere în funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ desfăşurată de Serviciul Public de Interes Local Administraţia Domeniului Public Alexandria

24 February 2010

Priveste: darea in folosinta gratuita, pe termen limitat – 49 ani, catre Camera de Comert, Industrie si Agricultura Teleorman a unui spatiu cu suprafata utila de 369,00 mp, ce apartine domeniului public de interes local al municipiului Alexandria

24 February 2010

Priveşte : închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu comercial aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, strada Libertăţii nr. 304-308, Piaţa UNIRII, poz. 11

24 February 2010

Priveşte : închirierea prin licitaţie publică a unui teren aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat în strada Libertăţii, zona Piaţa Unirii

24 February 2010

Priveste: concesionarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Potcoavei, nr. 4 A.

24 February 2010

Priveste: concesionarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in str.Dunarii nr.236 ( zona bloc 802 )

24 February 2010

Priveste: concesionarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in str.Dunarii nr.74 bis ( zona bloc I 23 )

24 February 2010

Priveste: vanzarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat pe str. Dunarii, nr. 1

24 February 2010

Priveşte: avalizarea unui bilet la ordin în vederea asigurării plăţii combustibilului pentru producerea energiei termice pentru populaţie în municipiul Alexandria.

Parteneri