Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

28 January 2011

Priveşte: trecerea din domeniul public al municipiului Alexandria in domeniul privat de interes local al municipiului Alexandria a unor mijloace fixe aflate in administrarea S.C. TERMA SERV S.R.L., in vederea scoaterii din functiune, valorificarii si casarii.

28 January 2011

Priveşte: aprobarea preţului local al energiei termice facturată populaţiei în municipiul Alexandria.

28 January 2011

Priveste: modificare si completarea HCL nr. 24 din 26 februarie 2009 privind aprobarea taxelor si tarifelor practicate in piete, targuri, oboare si alte locuri publice din municipiul Alexandria.

28 January 2011

Priveste: darea in folosinta gratuita, pe termen de 46 ani, catre Universitatea ,,Valahia” Targoviste, a unui imobil si a terenului aferent acestuia, apartinand domeniul privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in sos.Turnu Magurele- fosta UM 01462, pentru amenajare ,,Formatiune de paza” – Campus universitar

28 January 2011

Priveste: aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2011, in cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Alexandria

11 January 2011

Priveşte: Validarea rectificarii bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 2010

11 January 2011

Priveste: aprobarea infiintarii Politiei Locale Alexandria.

11 January 2011

Priveste: Constituirea Comisiei locale de ordine publica la nivelul municipiului Alexandria.

Parteneri