Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

26 January 2012

Priveste: modificarea Anexei nr.1 si Anexei nr.4 la H.C.L.nr.250/29.10.2009, privind prelungirea liniei de creditare catre S.C. TERMA SERV S.R.L. Alexandria, in vederea achitarii consumului de combustibil utilizat pentru furnizarea agentului termic

26 January 2012

Priveste: desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Alexandria in Consiliile de Administratie ale unitatilor de invatamnat preuniversitar de stat din municipiul Alexandria.

Parteneri