Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

31 March 2010

Priveste: aprobarea ,,Programului de ocupare temporara a fortei de munca din randul somerilor pentru dezvoltarea comunitatii locale a municipiului Alexandria” pe anul 2010, finantat din bugetul asigurarilor de somaj si partial din bugetul local (pentru servicii publice).

31 March 2010

Priveste: alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului local al municipiului Alexandria pentru urmatoarele trei luni.

31 March 2010

Rectificare HCL 28 24.02.2010

01 March 2010

Priveste: aprobarea organigramei, a statului de functii si a numarului de personal ale aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alexandria.

01 March 2010

Priveste: infiintarea, organizarea si functionarea Serviciului public comunitar de interes local Administratia strazilor, Constructii edilitare prin divizarea Serviciului public comunitar de interes local Administratia Domeniului Public Alexandria.

01 March 2010

Priveste: aprobarea organigramei, statului de functii, a numarului de personal si a Regulamentului de organizare si functionare ale Serviciului public de interes local Sanitar Veterinar Alexandria.

01 March 2010

Priveste: modificarea anexei nr. 2 la HCL nr. 92/30.04.2009 privind aprobarea zonelor de interes comercial ale municipiului Alexandria si aprobarea tarifelor pentru închirierea spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe si a terenurilor, apartinând domeniului public si privat de interes local din municipiul Alexandria, diferenţiate pe zone de interes comercial.

Parteneri