Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

29 January 2020

Priveste: stabilirea salariilor de baza aferente functiilor publice si contractuale din cadrul familiei ocupationale ”Administratie”, utilizate in cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Alexandria,Directiei de Evidenta a Persoanelor,Directiei Politia Locala , Serviciului Public de Interes Local Administratia Domeniului Public Alexandria, Serviciului Public de Interes Local Directia de Asistenta Sociala Alexandria,Serviciului Comunitar de Transport Public Local de Persoane Alexandria si ale Clubului Sportiv Municipal Alexandria

29 January 2020

Priveste: trecerea din domeniul public in domeniul privat de interes local al municipiului Alexandria, a unui bun imobil, situat in strada Avocat Colfescu, nr. 54

29 January 2020

Privind: închirierea prin licitaţie publică a unor terenuri aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, în vederea parcării de autovehicule

29 January 2020

Priveste: închirierea prin licitatie publică a unor copertine aparținând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, în vederea parcării de autovehicule

29 January 2020

Priveşte:constituirea comisiei municipale pentru organizarea licitaţiilor publice privind concesionarea bunurilor aparţinând domeniului public sau privat de interes local al Municipiului Alexandria

29 January 2020

Priveste: modificarea H.C.L. nr. 361/31.10.2019, privind aprobarea Regulamentului cadru de inchiriere a terenurilor si a spatiilor disponibile excedentare din unitatile de invatamant preuniversitar de stat de pe raza municipiului Alexandria

29 January 2020

Priveşte : vânzarea prin licitaţie publică a unei unităţi locative, aparţinând domeniului privat de interes local al Municipiului Alexandria, situată în blocul F, strada Ion Creangă, zona Modern

29 January 2020

Privește:alipirea unor terenuri aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria Situate pe D.E.70

29 January 2020

Privește:dezmembrarea unui imobil aparținând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria situat în Av. Alexandru Colfescu, nr. 54, cu nr. cadastral 22915

29 January 2020

Privește:dezmembrarea unui imobil aparținând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria situat în strada Șoșeaua Turnu Măgurele cu număr cadastral 23437

Parteneri