Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

31 March 2010

Priveste: vanzarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat pe str. Constantin Brancoveanu, nr. 40 A.

31 March 2010

Priveste: aprobarea unui amplasament din domeniul public de interes local al municipiului Alexandria , situat in strada Libertatii bloc 328- 329, pentru amenajarea unui punct de precolectare deseuri municipale

31 March 2010

Priveste: aprobarea tarifelor pentru inchirierea utilajelor aflate in administrarea Serviciului public comunitar de interes local Administratia strazilor, Constructii edilitare Alexandria si stabilirea cheltuielilor indirecte aferente lucrarilor executate de acesta.

31 March 2010

Priveste: declararea ca padure de agrement a padurii Vedea si schimbarea denumirii din „ Parc Padurea Vedea” in „Parc Municipal Vedea”, din municipiul Alexandria.

31 March 2010

Priveste : aprobarea indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investitii ,,Amenajare spatii parcare pe strada Avocat Colfescu, tronson cuprins intre Str.Cuza-Voda- Str.Libertatii si tronson cuprins intre Str.Independentei-Str.Negru Voda in municipiul Alexandria”

31 March 2010

Priveste: revocarea H.C.L. nr. 210 / 29.09.2009, de concesionare prin licitatie publica a unui teren apartinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Aleea Merilor, Zona Ferma Grupului Scolar Agricol

31 March 2010

Priveşte : modificarea anexei nr.1 la HCL nr.70/30.04.2009, privind declararea ca bunuri aparţinând domeniului privat de interes local a unor terenuri din municipiul Alexandria

31 March 2010

Priveste: trecerea din domeniul public in domeniul privat de interes local al municipiului Alexandria a unor unitati locative situate in blocul B8 si schimbarea destinatiei acestora din “locuinta sociala” in “locuinta convenabila”

31 March 2010

Priveste : aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investitii ,,Reabilitare Strand Vedea, municipiul Alexandria”

31 March 2010

Priveşte : Aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) “Construire cladire de birori S+P+2E, str. Dunarii, nr. 264 bis, mun. Alexandria .

Parteneri