Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

07 April 2010

Priveste: mandatarea Primarului municipiului Alexandria sa reprezinte in justitie interesele Municipiului Alexandria si ale Consiliului Local al municipiului Alexandria in contractul de concesiune nr. 10995/10.07.2008

31 March 2010

Priveste: aprobarea structurii pe specialitati a membrilor comisiei sociale in vederea analizarii solicitarilor de locuinte pentru tineri destinate inchirierii si intocmirea listei de prioritati

31 March 2010

Priveste: trecerea din domeniul privat in domeniul public de interes local al municipiului Alexandria a unei unitati locative si schimbarea destinatiei acesteia din “ locuinta convenabila ” in “ locuinta sociala ”

31 March 2010

Priveste: modificarea si completarea HCL nr. 256/26.11.2009 privind declararea ca bunuri apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria a unitatilor locative din blocul B8, str.1 Mai, nr. 107 si blocul F, str. Ion Creanga

31 March 2010

Priveşte: trecerea din domeniul public in domeniul privat de interes local al municipiului Alexandria a unui teren situat in zona Strand Vedea

31 March 2010

Priveşte : închirierea prin licitaţie publică a unor terenuri aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria situate în strada Libertăţii nr. 304-308, Piaţa UNIRII – platformă

31 March 2010

Priveste: închirierea prin licitatie publicã a unui teren, apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat pe strada Bucuresti la intersectia cu strada Alexandru Ghica

31 March 2010

Priveste: închirierea prin licitatie publicã a unui teren apartinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat în strada Libertăţii nr.242, zona Magazinul Crinul Nou (alee acces spre str. Confederaţiei).

31 March 2010

Priveste: închirierea prin licitatie publicã a unui teren apartinând domeniului public de interes local a municipiului Alexandria, situat în strada Libertăţii nr.304-308, zona Piaţa UNIRII

Parteneri