Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

29 April 2020

Privește: dezmembrarea unui imobil aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria situat în strada Dunării, cu nr. 140 A, cadastral 22771

29 April 2020

Privește: utilizarea, cu titlu gratuit, a terenului apartinând domeniului privat de interes local al Municipiului Alexandria, in suprafață de 1.103,40 mp, in vederea realizării lucrării de construire „Rețea subterană interurbană de F.O. pentru furnizare servicii de telecomunicații electronice“.

29 April 2020

Privește: aprobarea aportului Municipiului Alexandria la majorarea capitalului social al SC Piețe și Târguri Alexandria SRL.

29 April 2020

Privește: înființarea temporară a Târgului agroalimentar pentru vânzari en-gros și en-detail în municipiul Alexandriași aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare.

29 April 2020

Priveşte: aprobarea proiectului câştigător şi finanţarea acestuia de la bugetul local prin programul “Promovarea sportului de performanţă”

29 April 2020

Priveste: suspendarea la plată a redevenței datorate bugetului local al municipiului Alexandria de către întreprinderile mici și mijlocii, ca efect al stării de urgență generate de COVID-19

29 April 2020

Priveste: amânarea la plată a chiriei datorate bugetului local al municipiului Alexandria de către întreprinderile mici și mijlocii, ca efect al stării de urgență generate de COVID-19

29 April 2020

Priveste: aprobarea modalității de identificare a beneficiarilor, a modalității de soluţionare a situaţiilor identificate şi a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă

29 April 2020

Priveste: Alocarea de la bugetul local al Municipiul Alexandria a unor fonduri pentru Parohia „Sfantul Nicolae”din Municipiul Alexandria

29 April 2020

Priveste: Alocarea de la bugetul local al Municipiul Alexandria a unor fonduri pentru Parohia „Sf.Cuvioasa Parascheva”din Municipiul Alexandria

Parteneri