Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

29 July 2020

Privind : atribuirea denumirii unor străzi din municipiul Alexandria

29 July 2020

Priveşte: asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu Societatea Națională de Cruce Roșie din România – Filiala Teleorman în vederea realizării în comun a unor acțiuni specifice

29 July 2020

Priveşte: asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu Asociația DAI O ȘANSĂ în vederea realizării în comun a unor acțiuni specifice persoanelor cu sindrom Down și alte dizabilități

29 July 2020

Privește: modificarea și completarea Anexei la H.C.L. nr. 67/24.02.2020 privind aprobarea Regulamentului de premiere a elevilor cu rezultate deosebite la învățătură din unitățile de învățământ preuniversitar din Alexandria

29 July 2020

Privește: organizarea manifestărilor dedicate „Zilelor Municipiului Alexandria” 2020

29 July 2020

Privește: stabilirea situațiilor pentru care se pot acorda ajutoare de urgență, familiilor și persoanelor singure domiciliate pe raza municipiului Alexandria

29 July 2020

Privește: Alocarea de la bugetul local al Municipiul Alexandria a unor fonduri pentru Biserica Creștină Adventistă de Ziua a Șaptea Alexandria nr.2 din Municipiul Alexandria

29 July 2020

Privește: Alocarea de la bugetul local al Municipiul Alexandria a unor fonduri pentru Biserica Creștină Adventistă de Ziua a Şaptea Alexandria nr.1 din Municipiul Alexandria

29 July 2020

Priveşte: redistribuirea sumelor între unităţi de ȋnvățămant cu personalitate juridică din cadrul aceleiaşi unităţi admnistrativ-teritoriale în bugetul local al municipiului Alexandria pe anul 2020

Parteneri