Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

19 December 2019

Priveşte : închirierea prin licitaţie publică a unui teren aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat în Piaţa Centrală, str. Constantin Brâncoveanu

19 December 2019

Priveşte : închirierea prin licitaţie publică a unui teren aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat în str.Dunării, zona bl.B5(TRB5)

19 December 2019

Priveste: schimbarea destinatiei unitatii locative nr. 24, situata in blocul F, str.Ion Creanga, municipiul Alexandria, din ”locuinta din fondul locativ de stat” in “locuinta de serviciu”

19 December 2019

Priveşte: repartizarea unor locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, construite prin Agentia Nationala pentru Locuinte, ramase disponibile in municipiul Alexandria

19 December 2019

Priveste: modificarea H.C.L. nr. 167 din 18 iunie 2018 privind aprobarea infiintarii Clubului Sportiv Municipal Alexandria, organigramei, statului de functii si a regulamentului de organizare si functionare.

19 December 2019

Privind: predarea către Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltării si Administratiei prin Compania Naţională de Investiţii C.N.I. S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip – Construire bază sportivă tip 1 din municipiul Alexandria, judeţul Teleorman

19 December 2019

Priveşte : declararea ca bunuri aparținând domeniului privat de interes local a unor terenuri din Municipiul Alexandria

19 December 2019

Priveste:trecerea din domeniul public in domeniulprivatde intereslocal alMunicipiului Alexandria a unuiterensituatînstr.București, zona bl.H1

19 December 2019

Priveste: rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Administratia Strazilor, Constructii Edilitare SRL pe anul 2019

19 December 2019

Priveste: modificarea si completarea Programului de executie a lucrarilor de intretinere strazi pentru anul 2019 in Municipiul Alexandria.

Parteneri