Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

20 December 2018

Priveste: aprobarea vânzării in rate a locuinței nr.1, situată in blocul S2, sc.A, str. Dunării din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe

20 December 2018

Priveste: aprobarea vânzării in rate a locuinței nr.8, situată in blocul S3, sc.A, str. Dunării din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe

20 December 2018

Priveste: aprobarea vânzării in rate a locuinței nr.22, situată in blocul S3, sc.A, str. Dunării din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe

20 December 2018

Priveste: aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii ,,Reabilitare trotuare si intrari in curti pe strada Unirii”

20 December 2018

Priveste: aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii ,,Reabilitare trotuare si intrari in curti pe strada Muncitori”

20 December 2018

Priveste: aprobarea documentatiei tehnico economice si a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investitii ,,Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul Alexandria, prin adoptarea unui transport public ecologic”

20 December 2018

Priveste: aprobarea planului de acţiuni pentru repartizarea orelor de muncă, prevazut de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul 2019

20 December 2018

Priveşte: aprobarea Protocolului de Colaborare dintre Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu Inspectoratul Judetean de Politie al judetului Teleorman, in vederea infiintari Centrului de Prevenire si Combatere a Criminalitatii Alexandria

20 December 2018

Priveşte: modificarea Hotararii Consiliului Local nr.246 din 28 septembrie 2017 privind Aprobarea modelului de Contract de management administrativ-financiar, ce se va încheia între Primarul Municipiului Alexandria şi directorii unitãţilor de învãţãmânt preuniversitar din Municipiul Alexandria , precum şi aprobarea Indicatorilor de performanţã, anexã la Contractul de management administrativ-financiar

20 December 2018

Priveste: organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar din municipiul Alexandria pentru anul scolar 2019-2020.

Parteneri