Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

28 December 2016

Priveşte: acoperirea definitiva a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare pe anul 2016 din excedentul anului 2015

28 December 2016

28 December 2016

PRIVESTE : Acordarea de scutiri si reduceri in anul fiscal 2017 pentru contribuabilii persoane fizice si persoane juridice din municipiul Alexandria.

28 December 2016

Priveste: aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Alexandria si al Directiei Generale de Asistenta Sociala Alexandria pe anul 2017

28 December 2016

Priveste: aprobarea organigramei, a statului de functii si a numarului de personal ale aparatului de specialitate a Primarului municipiului Alexandria

28 December 2016

Priveste: modificarea anexei la HCL nr. 6/21.06.2016 cu privire la organizarea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al municipiului Alexandria.

28 December 2016

Priveste: validarea mandatului unui consilier in Consiliul local al municipiului Alexandria.

24 November 2016

Priveste: incetarea de drept, inainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier al domnului STANCULEA ADRIAN ROBERT si declararea ca vacant a locului acestuia.

24 November 2016

Priveşte : aprobarea listei de prioritati cu solicitantii care au acces la locuintele pentru tineri, destinate inchirierii, construite prin Agentia Nationala pentru Locuinte, in municipiul Alexandria

Parteneri