Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

18 December 2015

PRIVESTE: Desemnarea reprezentantului Consiliului Local al municipiului Alexandria in Consiliul de Administratie al S.C. TR ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L.

18 December 2015

PRIVESTE: Desemnarea unui cenzor la S.C. TR ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L. Consiliul local al municipiului Alexandria, jud. Teleorman, intrunit in sedinta ordinara, avand in vedere:

18 December 2015

Priveste: aprobarea documentatiei tehnico – economice pentru obiectivul de investitii ,,Amenajare grup sanitar public zona Parc Cinematograf”.

18 December 2015

Priveste: aprobarea documentatiei tehnico – economice pentru obiectivul de investitii ,,Amenajare grup sanitar public zona Parc CEC – Prefectura”.

18 December 2015

Privește: aprobarea categoriilor de persoane din municipiul Alexandria ce pot beneficia de ajutoare alimentare in cadrul POAD 2015, precum și a criteriilor și condițiilor de acordare a acestora

18 December 2015

Priveşte: acoperirea definitiva a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare pe anul 2015 din excedentul anului 2014

18 December 2015

PRIVESTE : Acordarea de scutiri si reduceri in anul fiscal 2016 pentru contribuabilii persoane fizice si persoane juridice din municipiul Alexandria

18 December 2015

18 December 2015

Priveste: aprobarea revizuirii documentatiei tehnico – economice faza Proiect tehnic la obiectivul de investitii ,,Reabilitare trotuare si intrari in curti strada Tudor Vladimirescu tronsonul cuprins intre strazile Negru Voda si Alexandru Ghica in Municipiul Alexandria”.

Parteneri