Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

22 December 2014

Priveste: Declararea ca bun apartinand domeniului privat de interes local a unui teren din municipiul alexandria

22 December 2014

Priveşte: închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu, aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat în str.Al.Ghica, zona bloc 715 A, (fost PT2).

22 December 2014

Priveşte: închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu, aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat în str.Al.Ghica, zona bloc 715 A, (fost PT2).

22 December 2014

Priveste : Acordarea de scutiri si facilitati in anul fiscal 2015 pentru contribuabilii – persoane fizice.

22 December 2014

Priveste-aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Serviciului Poliţia Locală

22 December 2014

Priveste: aprobarea acordarii normei de hrana, pentru politistii locali din cadrul Serviciului Politia Locala al Municipiului Alexandria incepind cu data de 01.01.2015

22 December 2014

Privind: aprobarea actualizarii documentatiei tehnico-economice la obiectivul de investitii „Reabilitare cartier de locuinte din zona blocurilor 700 si 714 (str.C-tin Brancoveanu – str.1 Mai – str.Al.Ghica)” in municipiul Alexandria

22 December 2014

Privește: aprobarea dizolvării SC ALEXSAL PREST SA Alexandria

22 December 2014

Priveste: aprobarea contributiei sub forma de cotizatie datorata de Municipiul Alexandria prin Consiliul Loacal al Municipiului Alexandria, in calitate de membru fondator la Asociatia Club Sportiv Baschet Teleorman – Alexandria, pentru anul 2014

26 November 2014

Priveşte: Aprobarea numarului de burse din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din municipiului Alexandria, aferente semestrului I al anului scolar 2014 – 2015

Parteneri