Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

19 December 2013

Priveste: aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locala a Municipiului Alexandria pentru perioada 2014-2020

19 December 2013

Priveste: vanzarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat pe str. Dunarii, zona bl. L6 in CV 74

19 December 2013

Priveste: vanzarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat pe str. Ion Creanga, zona bl. A 2 in CV 45

19 December 2013

Priveste: vanzarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat pe str. Bucuresti, zona bl. 712 A in CV 27

19 December 2013

Priveşte: transmiterea în folosinţă gratuită, către Agentia Nationala pentru Locuinte, a terenului in suprafata de 343,00 mp, precum si a constructiei existente pe teren, aflate in proprietatea privata a municipiului Alexandria si in administrarea Consiliului Local al municipiului Alexandria, situate în strada Ion Creanga zona Modern, pe durata executiei investitiei, pentru realizarea de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, pentru specialişti din sănătate

19 December 2013

Priveşte: transmiterea, fara plata, a unui bun aflat in stare de functionare, din patrimoniul municipiului Alexandria si administrarea Consiliului Local al municipiului Alexandria, in patrimoniul Camerei de Conturi a Judetului Teleorman

19 December 2013

19 December 2013

Priveşte : declararea ca bunuri aparținănd domeniului privat de interes local a unor bunuri mobile din municipiul Alexandria

19 December 2013

Priveste: aprobarea Regulamentului de vânzare a locuinţelor construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, aflate pe raza municipiul Alexandria

Parteneri