Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

21 December 2012

Priveste: modificarea Anexei la HCL nr. 10 din 26 ianuarie 2012 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Alexandria in Consiliile de Administratie ale unitatilor de invatamnat preuniversitar de stat din municipiul Alexandria.

21 December 2012

Priveste: desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Alexandria in AGA la SC ADMINISTRATIA STRAZILOR SI CONSTRUCTII EDILITARE SRL Alexandria

21 December 2012

Privind: desemnarea unui membru in Consiliul de Administratie al S.C. APA SERV S.A. – Alexandria.

29 November 2012

Priveşte: Aprobarea numarului de burse si al cuantumului unei burse pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat de pe raza municipiului Alexandria, aferente semestrului I al anului scolar 2012 – 2013

29 November 2012

29 November 2012

Priveste: desemnarea reprezentantului Consiliului Local al municipiului Alexandria in Consiliul de Administratie al Clubului Sportiv Scolar Alexandria.

29 November 2012

Priveste: acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului local al municipiului Alexandria, in adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,, TELEORMANUL “, pentru a vota cu privire la stabilirea cotizatiei datorate de asociati pentru anul 2013.

29 November 2012

Priveste: stabilirea destinatiei unitatii locative nr. 62, situata in blocul L28, sc.B, str. Dunarii, municipiul Alexandria, ca locuinta de serviciu

29 November 2012

Priveste: repartizarea unitatii locative nr.16, situata in blocul SOCIAL, sc.A, et.1, str.Al.Ghica, nr.121, municipiul Alexandria, familiei Carabulea Alin Richard ca locuinta de necesitate

Parteneri