Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

21 December 2011

Priveste: vanzarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat pe str. Alexandru Ghica, nr. 148 D in CV 25

21 December 2011

Priveste: vanzarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat pe str. Fratii Golesti nr. 46 A

21 December 2011

Priveste: vanzarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat pe str. Horia, Closca si Crisan, nr. 179, lot 3/4

21 December 2011

Priveste: modificarea Anexei nr.4 la H.C.L. nr.65/31.03.2011 de stabilire a modalitatii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii si atribuireacontractului de delegare a gestiunii catre S.C. Piete si Targuri Alexandria S.R.L.

21 December 2011

Priveste: desemnarea reprezentantului Consiliului Local al municipiului Alexandria in Consiliul de Administratie al Palatului Copiilor Alexandria.

21 December 2011

Priveste: acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului local al municipiului Alexandria, in adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,, TELEORMANUL “, pentru a vota cu privire la stabilirea cotizatiei datorate de de asociati pentru anul 2012.

21 December 2011

Priveste: Revocarea HCL nr. 251/14.11.2011 privind infiintarea Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunarilor publice din municipiul Alexandria.

21 December 2011

Priveşte: Rectificarea bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 2011

21 December 2011

Priveşte: acordarea de scutire sau reducere de la plata impozitului pe cladiri pentru proprietarii de apartamente din blocurile de locuinte sau ai imobilelor care au executat, pe cheltuiala proprie, lucrari de interventie pentru cresterea performantelor energetice a cladirilor

Parteneri