Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

21 December 2010

Priveste: concesionarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Alexandru Ghica, nr. 1C.

21 December 2010

21 December 2010

Priveste: concesionarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Libertatii, nr. 369.

21 December 2010

Priveste: concesionarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Dunarii, nr. 68.

21 December 2010

Priveste: stabilirea destinatiei de ,, parc industrial” pentru terenul situat pe D.E.70 din municipiul Alexandria

21 December 2010

Priveste: darea in folosinta gratuita, pe termen limitat, catre S.C. TERMA SERV S.R.L. Alexandria, a unor terenuri apartinand domeniul public de interes local al municipiului Alexandria.

21 December 2010

Priveste:asocierea municipiului Alexandria, prin Consiliul Local al municipiului Alexandria cu Clubul Sportiv Universitatea Alexandria in vederea realizarii in comun a unor actiuni specifice(fotbal de sala).

21 December 2010

Priveste : închirierea prin licitatie publicã a unui teren, apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Libertatii, zona Magazinul Crinul Nou (alee acces spre str. Confederatiei).

21 December 2010

Priveşte: participarea municipiului Alexandria, în calitate de solicitant, la “Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire – beneficiari unităţi administrativ teritoriale, institutii publice şi unităţi de cult”.

21 December 2010

Priveste: alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al municipiului Alexandria pentru urmatoarele trei luni.

Parteneri