Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

28 October 2020

Priveste: Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL Alexandria pe anul 2020 .

28 October 2020

Priveste: rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Piețe și Târguri Alexandria SRL pe anul 2020.

28 October 2020

Privește: aprobarea scrisorii de așteptări privind directorul SC Primalex Proiect Tel SRL. Alexandria

28 October 2020

Priveste: modificarea si completarea HCL nr. 44/14.02. 2020 privind aprobarea tarifelor pentru lucrarilor de proiectareelaborate de S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L. Alexandria

28 October 2020

Priveste: modificarea si completarea HCL nr. 43/14.02. 2020 privind aprobarea listei lucrarilor de proiectare care urmeaza a fi elaborate de S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L. Alexandria in anul 2020

28 October 2020

Priveste: modificarea și completarea Programului de execuție a lucrărilor de întreținere străzi pentru anul 2020în Municipiul Alexandria.

28 October 2020

Priveste: aprobarea revizuirii documentatiei tehnico – economice faza PROIECT TEHNIC la obiectivul de investitii ,, Magazie pentru depozitat materiale, zona sere, municipiul Alexandria”

28 October 2020

Privind: aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici urmare a elaborării Proiectului Tehnic pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea și modernizarea rețelei stradale în municipiul Alexandria: strada Alexandru Ghica, strada Meștesugari, strada Dunării, Strada Fabricii si Șoseaua Turnu Măgurele”

Parteneri