Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

27 January 2009

Priveşte : aprobarea de taxe şi tarife practicate în : pieţe, târguri, oboare şi alte locuri publice şi la eliberarea avizelor privind înfiinţarea agenţilor economici

27 January 2009

Priveşte: modificare – HCL nr. 55/02.10.2008 privind trecerea unui teren apartinand domeniului public de interes local in domeniul privat de interes local al municipiului Alexandria.

27 January 2009

Priveste: aprobarea criteriilor pentru repartizarea locuintelor convenabile din municipiul Alexandria.

27 January 2009

Priveste : aprobarea listei spatiilor medicale si a terenurilor aferente care fac parte din domeniul privat de interes localal al municipiului Alexandria , situate in cadrul Dispensarului Policlinic , str.Libertatii , nr.122 – 124 , care vor fi vindute conform OUG nr.68 / 2008 , precum si a raportului de evaluare a acestora

27 January 2009

Priveste: stabilirea indemnizatiei pentru reprezentantii Consiliului local in AGA, CA si comisiile de cenzori ale societatilor comerciale de subordonare locala.

27 January 2009

Priveste: alegerea unui membru in Consiliul de Administratie al S.C. TRANSLOC PREST S.A. Alexandria

27 January 2009

Priveste: validarea mandatului unui consilier in Consiliul local al municipiului Alexandria.

27 January 2009

Priveste: incetarea de drept, inainte de expirarea duratei normale a mandatului unui consilier si declararea ca vacant al locului acestuia.

 

Parteneri