Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

14 February 2020

Priveste: aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL Alexandria pe anul 2020

14 February 2020

Priveste: aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al SC Piete si Targuri Alexandria SRL pe anul 2020

14 February 2020

Priveste: aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al SC Administratia Strazilor, Constructii Edilitare SRL pe anul 2020

14 February 2020

Priveste: aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al SC TRANSLOC PREST SRL pe anul 2020

14 February 2020

Priveste: Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. SERVICIUL SANITAR VETERINAR S.R.L Alexandria pentru anul 2020

14 February 2020

Priveste: Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. PARC INDUSTRIAL ALEXANDRIA S.R.L. pe anul 2020

14 February 2020

Priveşte: Aprobarea Bugetului General al Municipiului Alexandria pe anul 2020

29 January 2020

Priveste: aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza D.A.L.I., pentru obiectivul de investiţii “Amenajare curte (covor asfaltic) la Liceul Teoretic Al.D.Ghica”, in Municipiul Alexandria

29 January 2020

Priveste: aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza D.A.L.I., pentru obiectivul de investiţii ,, Amenajare imprejmuire (spre str. Carpati – 55 m.l.), amenajare curte (alei, asfaltare teren de sport) la Colegiul National Al. I. Cuza”, in Municipiul Alexandria

29 January 2020

Priveste: aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza Studiu de fezabilitate, pentru obiectivul de investiţii ,,Parc industrial”

Parteneri