Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

29 June 2020

Priveste: alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al municipiului Alexandria pentru următoarele trei luni

29 June 2020

Priveşte: Acordarea unor facilitaţi fiscale privind plata taxei şi a chiriei datorate bugetului local al Municipiului Alexandria pentru ocuparea domeniului public cu panouri publicitare în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspandirea SARS-COV-2

29 June 2020

Priveşte : aprobarea listei de priorități cu solicitanții care au acces la locuințele pentru tineri, destinate închirierii, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, în municipiul Alexandria

29 June 2020

Priveste: aprobarea vânzării în rate a locuinței nr.24, situată in blocul D, str. Ion Creangă din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe si cota parte subsol aferentă apartamentului, proprietatea privată a Municipiului Alexandria

29 June 2020

Priveste: aprobarea vânzării în rate a locuinței nr.19, situată in blocul D, str. Ion Creangă din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe si cota parte subsol aferentă apartamentului, proprietatea privată a Municipiului Alexandria

29 June 2020

Priveste: aprobarea vânzării în rate a locuinței nr.18, situată in blocul D, str. Ion Creangă din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe si cota parte subsol aferentă apartamentului, proprietatea privată a Municipiului Alexandria

29 June 2020

Priveşte: repartizarea unor locuințe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, rămase disponibile în municipiul Alexandria

29 June 2020

Priveste: vânzarea cu drept de preempțiune a unui teren aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat la adresa: Şoseaua Drum de Centură, nr. 69

29 June 2020

Privește: preluarea unui bun aparținând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, din administrarea Clubului Sportiv Şcolar Alexandria si darea in administrare către Clubul Sportiv Municipal Alexandria

29 June 2020

Privește: darea in administrare a unor bunuri aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, către Serviciul Public de Interes Local Administrația Domeniului Public Alexandria.

Parteneri