Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

19 December 2019

Priveste: alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al municipiului Alexandria pentru urmatoarele trei luni

19 December 2019

Priveste: aprobarea contractului cadru de prestare a serviciului de salubrizare în Municipiului Alexandria

19 December 2019

Privind organizarea retelei scolare a unitătilor de învătământ preuniversitar din municipiul Alexandria pentru anul scolar 2020-2021

19 December 2019

Privește:dezmembrareaunuiimobilaparținânddomeniului publicde interes local al municipiuluiAlexandria situatînstradaȘoșeauaTurnuMăgurele cu număr cadastral 23437

19 December 2019

Priveşte: aprobarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al municipiului Alexandria, judetul Teleorman

19 December 2019

Priveste: aprobarea duratei unor contracte de inchiriere pentru suprafetele locative cu destinatia de locuinte aflate in proprietatea si administrarea Municipiului Alexandria

19 December 2019

Priveste: aprobarea scrisorii de asteptari privind directorul SC PARC INDUSTRIAL ALEXANDRIA SRL

19 December 2019

Priveşte: acoperirea definitiva a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare pe anul 2019 din excedentul anului 2018

19 December 2019

Priveşte: Rectificarea bugetului local al Municipiului Alexandria pe anul 2019

19 December 2019

Priveşte : închirierea prin licitaţie publică a unui teren aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat în str. Şos. Tr. Măgurele, zona bloc 589

Parteneri