Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

20 December 2018

Priveşte : aprobarea listei de prioritati cu solicitantii care au acces la locuintele destinate inchirierii in mod exclusiv unor tineri specialisti din sanatate, in municipiul Alexandria

20 December 2018

Priveşte: validarea modificarilor privind bugetul local al Municipiul Alexandria pe anul 2018

20 December 2018

Priveşte : prelungirea contractelor, care expiră în cursul anului 2019, pentru terenurile închiriate, pe care sunt construite garaje şi copertine

20 December 2018

Priveşte : prelungirea contractelor, care expiră în cursul anului 2019, pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe şi terenurile închiriate, aparţinând domeniului public sau privat de interes local al municipiului Alexandria

20 December 2018

Priveste: închirierea prin licitație publică a unui teren, apartinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat în str.Constantin Brâncoveanu,nr.55A

20 December 2018

Priveste: aprobarea modificarii si completarii Programului de executie a lucrarilor de reabilitare si reparare strazi in anul 2018 in Municipiul Alexandria

20 December 2018

Priveste: aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii ,,Amenajare club pensionari”

20 December 2018

Priveste: modificarea anexei la HCL nr. 311/18 noiembrie 2013, privind atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de producere, transport si distributie a energiei termice in municipiul Aexandria, catre S.C. TERMIC CALOR SERV S.R.L.

20 December 2018

Priveste: aprobarea vânzării in rate a locuinței nr.7, situată in blocul S3, sc.B, str. Dunării din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe

Parteneri