Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

21 December 2017

Priveste: modificarea si completarea Anexei la Contractul de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al Municipiului Alexandria catre SC Piete si Targuri Alexandria SRL, aprobat prin HCL nr. 65/31.03.2011.

21 December 2017

Priveste: modificarea punctelor 62 si 95 ale Anexei nr. II la HCL nr. 233/24 august 2017 privind aprobarea organigramei,a statului de functii si a numarului de personal ale aparatului de specialitate al primarului Municipiului Alexandria si din cadrul Directiei de Evidenta a Persoanelor precum si pentru asimilarea functiei si salariului de baza al personalului incadrat in functia publica specifica de executie de arhitect ,clasa I ,cu functia publica generala de executie de consilier,clasa I

21 December 2017

Priveste: asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu Asociatia Copiilor cu Dizabilitati in vederea realizarii in comun a unor actiuni specifice copiilor cu autism si tulburare de spectru

21 December 2017

Priveste: modificarea Anexei la HCL nr. 276 din 28 septembrie 2017 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului Alexandria în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Alexandria pentru anul şcolar 2017-2018

21 December 2017

Priveste: organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar din municipiul Alexandria pentru anul scolar 2018-2019.

21 December 2017

Priveşte: delegarea administrãrii cãtre consiliile de administraţie ale unitãţilelor de învãţãmânt preuniversitar de stat din municipiul Alexandria a imobilizãrilor corporale aferente acestora

21 December 2017

Priveşte: acoperirea definitiva a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare pe anul 2017 din excedentul anului 2016

21 December 2017

Priveşte : validarea modificarilor privind majorarea bugetului local al Municipiul Alexandria pe anul 2017 efectuate cu Dispozitia Primarului nr. 2979/12.12.2017

21 December 2017

Priveşte : validarea modificarilor privind majorarea bugetului local al Municipiul Alexandria pe anul 2017 efectuate cu Dispozitia Primarului nr. 2925/28.11.2017

Parteneri