Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

28 December 2016

Priveste: organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar din municipiul Alexandria pentru anul scolar 2017-2018.

28 December 2016

Privește:dezmembrareaunuiimobilaparținânddomeniuluiprivatde interes local al municipiului Alexandria situat in str.Al.Ghica, nr.207Bis, nr.cadastral 20308

28 December 2016

Priveste: aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al bazelor sportive aflate in administrarea serviciului public de interes local Administratia Domeniului Public Alexandria

28 December 2016

Priveste: vanzarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat pe str. Dunarii, nr. 270A

28 December 2016

Priveste: vanzarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat pe str. Dunarii, nr. 270

28 December 2016

Priveşte: modificarea H.C.L. nr. 167/30.06.2011 privind darea in administrare pe termen limitat, catre Serviciul Public de Interes Local Administratia Domeniului Public Alexandria a ,,Complexului de Odihna si Recreere – Strand Vedea’’ apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria

28 December 2016

Priveste: darea in administrare a obiectivului de investitii „Sala de sport scolara – Colegiul National Alexandru Dimitrie Ghica, strada Viitorului nr.78, municipiul Alexandria, jud. Teleorman”, catre Colegiul National „Alexandru D. Ghica”

28 December 2016

Priveste: darea in folosinta gratuita pe perioada determinata, a unui spatiu apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria , catre AGENTIA NATIONALA ANTIDROG

28 December 2016

Priveşte : închirierea prin licitaţie publică a unui teren, aparţinând domeniului pubic de interes local al municipiului Alexandria, situatîn str. Libertatii, zona PiataCentrala

28 December 2016

Priveşte: validarea modificarilor privind bugetul local al Municipiul Alexandria pe anul 2016

Parteneri