Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

18 December 2015

Priveste: stabilirea volumului de masa lemnoasa care se recolteaza pe anul 2015 din fondul forestier proprietate publica al Municipiului Alexandria si valorificarea acestuia.

18 December 2015

Priveste: rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC PIETE SI TARGURI ALEXANDRIA SRL pe anul 2015.

18 December 2015

Priveste: aprobarea regulamentului de organizare si functionare al cinematografului 2D-3D din Casa de Cultura a Municipiului Alexandria

18 December 2015

Priveşte: aprobarea prelungirii valabilităţii Planului Urbanistic General al municipiului Alexandria.

18 December 2015

Priveşte: aprobarea prelungirii valabilităţii Planului Urbanistic General al municipiului Alexandria

18 December 2015

Priveste: rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC PRIMALEX PROIECT TEL SRL pe anul 2015.

18 December 2015

Priveste: rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC TRANSLOC PREST SRL pe anul 2015.

18 December 2015

Priveste: Aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. SERVICIUL SANITAR VETERINAR S.R.L Alexandria pentru anul 2015

18 December 2015

Priveste: rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL pe anul 2015.

18 December 2015

Priveste: rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC TERMIC CALOR SERV SRL pe anul 2015.

Parteneri