Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

22 December 2014

Priveste : aprobarea incheierii actului aditional nr. 3 la Contractul de Credit nr.Teleorman SJ-CC/65/886/12.11.2010 cu valoarea de 21.242.076 lei contractat de SC APA SERV SA si acordarea unui mandat special domnului viceprimar Neacsu Ionut pentru semnarea acestuia in numele autoritatii locale

22 December 2014

Priveşte: aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) „REALIZARE SPAŢIU DE PREZENTARE ŞI DESFACERE FLORI C2, DEPOZIT C3, MAGAZIE C4 – PARTER” municipiul Alexandria, str. Cuza Vodă, nr. 31.

22 December 2014

Priveste: modificarea anexei la H.C.L. nr. 341 din 26.11.2014 privind asocierea Municipiului Alexandria, prin Consiliul local al municipiului Alexandria, cu S.C. Piete si Targuri Alexandria S.R.L. in vederea constituirii Societatii Comerciale cu raspundere limitata Primalex Proiect Tel.

22 December 2014

Priveşte: Aprobarea executiei bugetului municipiului Alexandria, pe cele doua sectiuni pentru trimestrul al IV lea 2014

22 December 2014

Priveşte: acoperirea definitiva a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare pe anul 2014 din excedentul anului 2013

22 December 2014

Priveste : prelungirea serviciilor sociale acordate in cadrul Adapostului social temporar pentru familia doamnei Oancea Mihaela din municipiul Alexandria

22 December 2014

Priveste: vanzarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat pe str. Al. Ghica, zona bl.109

22 December 2014

Priveste: concesionarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Libertatii, zona bl. F1

Parteneri