Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

30 December 2013

Priveste : modificarea si completarea HCL nr. 153/ 2013 privind aprobarea de ajutoare lunare pentru incalzirea locuintei cu energie termica pentru perioada noiembrie 2013- martie 2014 , din bugetul local , in conformitate cu OUG 70/ 2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece.

30 December 2013

Priveste : prelungirea serviciilor sociale acordate in cadrul Adapostului social temporar pentru domnisoara Floaca Georgeta din municipiul Alexandria

30 December 2013

Priveste :prelungirea serviciilor sociale acordate in cadrul Adapostului social temporar pentru familia doamnei Peta Mihaela din municipiul Alexandria.

30 December 2013

Priveşte : validarea modificarilor privind majorarea bugetului Municipiul Alexandria cu suma aprobata din fondurile de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului

19 December 2013

Priveste: modificarea anexei nr. 1 la HCL nr. 90/ 2012 privind acordarea unor ajutoare de urgenta pentru persoanele singure si familiile care nu dispun de resursele necesare pentru achitarea unor datorii la utilitatile de stricta necesitate, din municipiul Alexandria

19 December 2013

Priveşte : modificarea si completare H.C.L. nr. 322/28.11.2013 privind prelungirea termenului contractual, care expirã la 31.12.2013, pentruspatiile cu altã destinatie decât aceea de locuințe si a teren aparținând domeniului public siprivat de interes local al municipiului Alexandria

19 December 2013

Priveste: aprobarea aportului Municipiului Alexandria la majorarea capitalului social al Societatii Comerciale TERMIC CALOR SERV SRL Alexandria

19 December 2013

Priveste: vanzarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat pe str. Dunarii, nr. 135 B in CV 68

19 December 2013

Priveşte : aprobarea propunerilor de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii

19 December 2013

Priveste: modificarea anexei la HCL nr. 302 din 30 octombrie 2013 cu privire la desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Alexandria in Consiliile de Administratie ale unitatilor de invatamnat preuniversitar de stat din municipiul Alexandria.

Parteneri