Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

21 December 2012

PRIVESTE : Acordarea de scutiri si facilitati in anul fiscal 2013 pentru contribuabilii – persoane fizice.

21 December 2012

Priveşte: Aprobarea executiei bugetului local al municipiului Alexandria, pe cele doua sectiuni de functionare si dezvoltare, pe trimestrul IV 2012 pentru redimensionarea cheltuielilor in raport cu gradul de colectare al veniturilor

21 December 2012

Priveşte: aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) „REALIZARE PARC PANOURI FOTOVOLTAICE” – Alexandria, tarlaua11, parcelele A52 şi A80; tarlaua 9, parcelele A41 şi A44.

21 December 2012

Priveşte : închirierea prin licitaţie publică a unui teren, aparţinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Bucureşti, zona bloc H1 – poz. 2

21 December 2012

Priveşte: aprobarea asocierii Municipiului Alexandria cu S.C. WHITE POINT S.R.L., Craiova, in vederea desfaşurãrii activitãții de publicitate pe raza municipiului Alexandria

21 December 2012

Priveste: vanzarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat pe str. 1 Mai, nr. 107 H in CV 26

Parteneri