Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

21 December 2011

21 December 2011

Priveste : Acordarea de scutiri si facilitati in anul fiscal 2012 pentru contribuabilii – persoane fizice.

21 December 2011

Priveşte: modificarea HCL nr. 92/30.04.2009 privind aprobarea zonelor de interes comercial ale municipiului Alexandria şi aprobarea tarifelor pentru închirierea spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe şi a terenurilor, aparţinând domeniului public şi privat de interes local din municipiul Alexandria, diferenţiate pe zone de interes comercial

21 December 2011

Priveşte : închirierea prin licitaţie publică a unui teren, aparţinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Dunarii, nr. 222, zona bloc 905

21 December 2011

Priveste: schimbarea destinatiei unitatii locative nr. 41, situata in blocul L3, sc.C, et.4, str. Dunarii, municipiul Alexandria, din locuinta convenabila in locuinta de serviciu

21 December 2011

Priveste : aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unor terenuri apartinind domeniului public de interes local al municipiului Alexandria in vederea construirii de copertine auto

21 December 2011

Privind : aprobarea indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investitii,,,Reamenajare si modernizare fatada Piata Centrala in municipiul Alexandria”

Parteneri